Retningslinjer for gæsteophold på ENVS

Retningslinjer for dækning af udgifter i forbindelse med gæsteophold på ENVS

Som led i det løbende arbejde med at sikre ENVS’ økonomi, har ledelsesgruppen har besluttet, at det skal være udgiftsneutralt for instituttet at have gæster. Dvs. at gæsteophold ikke må belaste basis/institutprojekter. Vi indfører derfor følgende retningslinjer:

1. Ved gæster forstås i denne sammenhæng: Studerende, gæste ph.d.-studerende og gæsteforskere, som opholder sig på instituttet i forbindelse med en forsknings-, rådgivnings- og/eller undervisningsaktivitet

2. Udgifter til gæster skal dækkes af gæsten selv eller af eksternt finansierede projekter.

3. Ved udgifter forstås:

    a. Timer til vejleder

    b. Timer til laboranter som hjælper/instruerer gæsten inkl. tid til sikkerhedsrundvisning

    c. Fælles laboratorieudgifter og gasser

    d. Andre direkte udgifter i forbindelse med opholdet

Sekretærtid til oprettelse af gæst i systemer etc. er undtaget ovenstående.

4. Gæsteophold skal godkendes af sektionslederen, dvs. inden der indgås aftale om et besøg, aftales følgende med sektionslederen:

    a. Hvilke(t) projekt(er), der dækker udgifter til opholdet

    b. Behov for timer fra andre medarbejdere end vejlederen

    c. Omfang af driftsudgifter

5. Sekretariatet skal orienteres om gæster min 14 dage før ankomst


maj 2022